Album “Uspomen na Zagreb” Ivana Standla – Prvi primjer svjetlotiska u hrvatskoj fotografiji

Naslovnica albuma Ivana Standla iz 1871.

 

U članku prihvaćenomu za objavu u časopisu Arhivski vjesnik Hrvoje Gržina prezentira rezultate analize albuma “Uspomen na Zagreb” Ivana Standla iz 1871. godine. Taj je album – osim iznimne kulturno-povijesne vrijednosti za Zagreb i hrvatsku fotografiju općenito – važan i zbog tehnike izrade u njemu okupljenih otisaka. Snimke su, naime, umnožene postupkom svjetlotiska, uvedenim u praksu svega nekoliko godina ranije, što ovaj album čini pionirskim ostvarenjem fotomehaničkoga otiskivanja na hrvatskome prostoru. Rezultati istraživanja rekonstruiraju kontekst nastanka Standlova albuma, povezuju ga s Prvom općom hrvatskom učiteljskom skupštinom u Zagrebu te novim spoznajama obogaćuju povijest fotografije u Hrvatskoj. Istovremeno nedvosmisleno potvrđuju i otprije poznatu važnost njegova autora kao najistaknutijega protagonista fotografskoga medija u devetnaestostoljetnoj Hrvatskoj.