February 2021

Tuberkuloza i naličje grada: fotografije zagrebačke stambene bijede iz zbirke Vladimira Ćepulića

Niz fotografija pohranjenih u Hrvatskom muzeju medicine i farmacije HAZU bile su motivacijom objavi rada Tuberkuloza i naličje grada: fotografije zagrebačke stambene bijede iz zbirke Vladimira Ćepulića, napravljenog u suautorstvu sa Silvijom Brkić Midžić. Rad je izašao u najstarijem medicinskom glasilu Liječničkom vjesniku koji izlazi u kontinuitetu od 1877. godine. (https://hrcak.srce.hr/251414, https://lijecnicki-vjesnik.hlz.hr/ ). Naša raščlamba napravljena je na 13 fotografija, a poslužila je kao polazište u razmatranju pojavnosti socijalne fotografije

Izlaganje Sandre Križić Roban u sklopu CAA godišnje konferencije

U sklopu 109. CAA međunarodne konferencije, dr. sc. Sandra Križić Roban prezentirati će rezultate istraživanja na temu sudjelovanja žena u fotografiji, s posebnim osvrtom na tiskane medije. Predavanje je dio CAA-Getty Global Conversation III, a održava se u sklopu panela “The Challenges, Disobediences and Resistances of Art in the Transnational Imagination”. U izlaganju naslovljenom Stories that need to be told: Forgotten women’s photography in Eastern Europe bit će riječi o