Tuberkuloza i naličje grada: fotografije zagrebačke stambene bijede iz zbirke Vladimira Ćepulića

Niz fotografija pohranjenih u Hrvatskom muzeju medicine i farmacije HAZU bile su motivacijom objavi rada Tuberkuloza i naličje grada: fotografije zagrebačke stambene bijede iz zbirke Vladimira Ćepulića, napravljenog u suautorstvu sa Silvijom Brkić Midžić. Rad je izašao u najstarijem medicinskom glasilu Liječničkom vjesniku koji izlazi u kontinuitetu od 1877. godine. (https://hrcak.srce.hr/251414, https://lijecnicki-vjesnik.hlz.hr/ ).

Naša raščlamba napravljena je na 13 fotografija, a poslužila je kao polazište u razmatranju pojavnosti socijalne fotografije na području Hrvatske, ali i socijalne medicine/patologije s osobitim naglaskom na tuberkulozu početkom 20. stoljeća. Fotografije iz ove zbirke istaknute su kao nezapaženi segment socijalne fotografije u Hrvatskoj te je naglašena njihova muzeološka vrijednost kao akvizicije prvog Muzeja za povijest zdravstva koji je osnovan 1944. u Zagrebu pri Hrvatskome liječničkom zboru. Prilažem za blog našeg projekta jednu od njih, koja je snimljena 1924. u samom središtu Zagreba u Vlaškoj ulici (Stambena bijeda u Vlaškoj ulici u Zagrebu 1924. godine, HMMF-4626). Prikazuje siromaštvo i loše stambene uvjete koji nerijetko predstavljaju i žarišta različitih bolesti. Nedavni potres i epidemija COVID-19 razotkrili se mnoga naličja našega grada u smislu lošeg i neadekvatnog stanovanja… Pogled unatrag je stoga ne samo potresan, već i tužno upozoravajući.

 

Stella Fatović-Ferenčić

 

Stambena bijeda u Vlaškoj ulici u Zagrebu 1924. godine, crno-bijela fotografija kaširana na karton, 30,8 x 40,8 cm, eksponat izrađen za Muzej za povijest zdravstva u Hrvatskom liječničkom zboru 1944., inv. br. HMMF-4626