Sudjelovanja doktorandice Lane Lovrenčić na znanstvenim konferencijama

Lana Lovrenčić sudjelovala je 1. 7. 2021. s izlaganjem Turistkomerc Photo Archive na međunarodnoj konferenciji Art and the State in Modern Central Europe (18th – 21th Century). Konferencija se održavala od 30. 6. do 3. 7. 2021. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a dio je istraživačkog projekta Art and the State in Croatia from the Enlightenment to the Present, koji se provodi uz podršku Hrvatske zaklade za znanost.

 

Više o konferenciji vidi ovdje.

——

Lana Lovrenčić sudjelovala je 6. 7. 2021. s izlaganjem Recollection and Memory: Photographic Diary Liber Pero and Remembering the Early 1990s from Croatia, na međunarodnoj konferenciji MSA Convergences. Predavanje je bilo dio panela Recalibrating the 1970-90s Transitions: Contested and Transforming Memoryscapes, koji je moderirao dr. sc. Simon Lewis sa Sveučilišta u Bremenu, dok je diskutant bio dr. sc. Gruia Badescu sa Sveučilišta u Konstanzu.

Konferencija je održana od 5. do 9 .7. 2021. virtualno u Varšavi.

 

Više o ovogodišnjoj MSA konferenciji vidi ovdje.

Više o MSA vidi ovdje.