November 2021

Terensko istraživanje u Beogradu i Novom Sadu

Dr. sc. Ana Šeparović boravila je u studenom 2021. na terenskom istraživanju u Srbiji. Od 14. do 20. studenog  u Novom Sadu i Beogradu je u Biblioteci Matice srpske i Narodnoj biblioteci Srbije pronašla ciljane članke s foto-kritikom i stare fotografske časopise kojih nema u NSK u Zagrebu (Fotografski pregled, 1911, 1926–1927.; Jugoslovenska fotografija, 1930–1931. i dr.). Uz to, u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu dobila je na uvid njihovu

Izlaganje Stelle Fatović-Ferenčić i Martina Kuhara na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji u Pragu

U četvrtak 25. i petak 26. studenog 2021. održava se konferencija pod nazivom Photo Albums’ Twisted Meanings: Between Nostalgia and Trauma u Pragu, Češka. Organizatori konferencije su Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences i DOX – Centre for Contemporary Art. Konferencija će se održati u hibridnom formatu. Jedan od glavnih ciljeva konferencije je raspraviti i podvući opskurne, zaboravljene albume koji reflektiraju traumatska ili zanemarena poglavlja iz

Otvorena izložba “Vidjeti drukčije” u Zadru

U četvrtak, 4. studenog 2021 u Edukativnoj dvorani Kneževe palače otvorena je izložba fotografija VIDJETI DRUKČIJE? Žene i fotografija u Hrvatskoj između 1950-ih i 1970-ih kustosice dr. sc. Sandre Križić Roban. Prvu polovicu 20. stoljeća u području fotografije u Hrvatskoj obilježile su malobrojne žene, no potrebna su dodatna istraživanja da bi se o tom vremenu relevantno zaključilo. Nakon Drugog svjetskog rata situacija se mijenja, ponajprije zahvaljujući osnutku Odjela za fotografiju pri Školi

Izlaganje u sklopu 17. Dana Cvita Fiskovića

Na znanstvenom skupu 17. Dana Cvita Fiskovića, posvećenom temi “Žene u/o umjetnosti”, Sandra Križić Roban izložila je istraživanje “Ženska sekcija Foto kluba Zagreb – prilog poznavanju ženske fotografije u Hrvatskoj između 1950-ih i 1970-ih”. Iznesena su nova zapažanja o temi, uz osobit osvrt na način kako se o izložbama Ženske sekcije pisalo u dnevnom i stručnom tisku. Uz ostalo, bilo je riječi o političkom diskursu unutar kojeg su se održavale

Otvorenje izložbe “Točka sastajanja: Tošo Dabac / u fokusu – kretanje gradom”

U Muzeju suvremene umjetnosti 4. studenog u 19.00 sati otvara se izložba Točka sastajanja: TOŠO DABAC / u fokusu – kretanje gradom. Izložba je dio manifestacije 13. dana fotografije Arhiva Tošo Dabac i djelatnosti Arhiva Tošo Dabac Muzeja suvremene umjetnosti. U istraživačkom radu izložbe, kao i mentorskom angažmanu koji je bio realiziran u rujnu ove godine, surađivala je dr. sc. Tihana Rubić, a njezina suradnja odvija se kao dio aktivnosti