Izlaganje u sklopu 17. Dana Cvita Fiskovića

Na znanstvenom skupu 17. Dana Cvita Fiskovića, posvećenom temi “Žene u/o umjetnosti”, Sandra Križić Roban izložila je istraživanje “Ženska sekcija Foto kluba Zagreb – prilog poznavanju ženske fotografije u Hrvatskoj između 1950-ih i 1970-ih”. Iznesena su nova zapažanja o temi, uz osobit osvrt na način kako se o izložbama Ženske sekcije pisalo u dnevnom i stručnom tisku.

Uz ostalo, bilo je riječi o političkom diskursu unutar kojeg su se održavale izložbe, ali i općem odnosu prema ženama s fotoaparatom u rukama, koje su nerijetko nailazile na nerazumijevanje i podsmijeh. Ipak, međusobnom podrškom i zalaganjem za izložbeni format, koji se realizirao jednom godišnje od 1973. sve do 1988., članice Fotokluba Zagreb uspjele su stvoriti pomake koje su pripomogle da nove generacije u ovom području istražuju slobodnije i bez zadrške.

Prvi poslijeratni feministički val javlja se krajem 70-ih godina, pa se može zaključiti da su klišeizirane norme ponašanja te marginalizacija žena i nadalje bili stvarnost u kojoj su se autorice formirale i djelovale. Stoga ne iznenađuje relativno tradicionalna scena vezana uz foto klubove, dok će fotografije daleko slobodnije istraživati umjetnice aktivne i u drugim medijima. Radikalni zaokret zbiva se u osamdesetima, kad se fotografija medijski promovira i započinje intenzivna izložbena djelatnost u nekoliko galerija. U to doba slabi utjecaj foto klubova, što će u konačnici dovesti do shvaćanja fotografije kao moćnog dokumentarističko-umjetničkog oružja, pri čemu žene prestaju biti “marginalni sudionici” te se odmiču od tradicionalnih vrijednosnih hijerarhija. Zahvaljujući tim promjenama njihovu povijest prestaje se gledati kao nerelevantnu i nepovijesnu.

 

 

Znanstveni skup održao se od 28. – 30. 10. 2021. u Imotskom, u organizaciji Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.