Terensko istraživanje Leonide Kovač u Beču

Dr. sc. Leonida Kovač se unutar znanstvenog projekta Ekspozicija: Teme i aspekti hrvatske fotografije od 19. stoljeća do danas bavi teorijskim razmatranjima različitih aspekata fotografije i fotografski relacioniranih temporalnih medija (filma-eseja, eksperimentalno-dokumentarnog filma, videa i heterogenih intermedijskih formata). Zbog istraživanja  performativa tih medija u kritičkim umjetničkim praksama koje se pojavljuju od sredine 20. stoljeća do danas, kao osobito važan segment za teorijsku analizu pokazala se teško dostupna građa koja sadrži eksperimentalne umjetničke radove i dokumentarnu građu feminističkog umjetničkog kolektiva  Les Insomuses. Osnovale su ga ranih 1970-ih godina u Parizu video-umjetnica Carole Roussopolus, glumica i režiserka Delphine Seyrig i filozofkinja Ioana Wieder. Kolektiv je djelovao od 1974. do kraja 1980-ih, a građa se čuva u Centre audiovisuel Simone de Beauvoir u Parizu. Leonida Kovač bila je u prilici građu istražiti za vrijeme terenskog rada u Beču, gdje je postavljena izložba Defiant Muses u bečkoj Kunsthalle.

Proučavanje te opsežne i dragocjene građe uključilo je pregled filmova i dokumentarnih materijala vezanih uz kritiku seksizma u kinematografiji, feminističku aproprijaciju medija, građu vezanu uz sudjelovanje članica kolektiva u raznim prosvjednim akcijama. Ovom prilikom dr. sc. Kovač održala je konzultacije s kolegicom dr. Evelyn Annuß, profesoricom na odsjeku  Gender Studies pri Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, koja joj je omogućila uvid u arhivsku građu vezanu uz feminističke umjetničke prakse u Austriji i Njemačkoj.