November 2022

Sudjelovanje Sandre Križić Roban na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji u Nikoziji

Dr. sc. Sandra Križić Roban održat će izlaganje pod naslovom “What Is the Image of Truth? Two Women Documenting the Aftermath of War in Croatia” u sklopu 6. međunarodne konferencije o fotografiji i teoriji koja se od 17.-19. 11. 2022. održava u Nikoziji na Cipru. Konferencija je posvećena temi Expanded Visualities: Photography and Emerging Technologies (Proširene vizualnosti: fotografija i nove tehnologije), a izlaganje Križić Roban odgovor je na pitanje etike

Novi broj časopisa AM Journal of Art and Media Studies u izdanju beogradskog Fakulteta za medije i komunikaciju

Objavljen je 28. svezak časopisa AM Journal of Art and Media Studies u izdanju Fakulteta za medije i komunikaciju Sveučilišta Singidudunum u Beogradu. Tema broja – Rijetke, uvezane, jeftine, umetnute – evolucija fotografskih knjiga. Urednica ovog izdanja je dr. sc. Sandra Križić Roban.   Iz uvodnika: Povijest fotografskih knjiga u izravnoj je vezi s poviješću fotografije. Uvidom u njihovu evoluciju, ovim izdanjem želimo potaknuti razmatranja i interpretaciju raznovrsno tretiranih misaono-vizualnih sekvenci,