Leonida Kovač priredila izložbu Yaev Toren u Galeriji Kranjčar

U prostoru Galerije Kranjčar otvorena je izložba Yael Toren Deadlines, koju je priredila dr. sc. Leonida Kovač.

Iz opsežnog uvoda koji je preređen za katalog izložbe, izdvajamo: “Spoznaja trenutka u umjetničkim istraživanjima Yael Toren evidentno je spoznaja sadašnjeg trenutka obilježenog Četvrtom industrijskom revolucijom, užasavajućom razinom ratne destrukcije i posljedičnim joj, takozvanim migrantskim krizama u kojima su prognanici i izbjeglice izloženi krajnjoj dehumanizaciji, trenutkom u kojemu kapital koncentriran oko neuroznanosti, informatičkih tehnologija, biogenetičkih kodova i algoritama redefinira sam pojam ljudskoga. Zato njezini radovi tom pojmu pristupaju artikulacijom interspacijalnosti i višestruke temporalnosti, iscrtavajući transverzale koje sadašnjost postavljaju u odnos s prošlošću, a ljudsko s ne-ljudskim. Učinak tih radova redovito se manifestira kroz dinamiku digitalnog i onoga što izmiče binarnom kodu.

[…]

Rekla bih da radovi Yael Toren istražuju upravo to povijesno nesvjesno u kojemu trauma ne postoji samo kao individualna, nego nadasve kao kulturalna trauma. Stoga ne začuđuje da je jedna od tema artikulirana tim radovima i ona koju Walter Benjamin secira svojim seminalnim esejem O kritici nasilja, objavljenim iste 1921. godine, kao i ranije spomenuta Pirandellova drama. Posrijedi je odnos između nasilja i prava, odnosno pravednosti.  Benjamin piše da je “[k]ritika nasilja filozofija njegove povijesti – ‘filozofija’ te povijesti zato jer jedino ideja njegovog razvoja omogućuje kritički, razlikovni i odlučni pristup njegovim vremenskim podacima.” Vremenski podaci od iznimne su važnosti u radovima Yael Toren u čijem se referencijalnom polju nalaze bliskoistočni arheološki artefakti. Primjerice, u radu naslovljenom Moral Code (Moralni zakon), usredotočujući se na strukturalnu mizoginiju i femicid legaliziran Hamurabijevim zakonikom, ona tekst s akadskog jezika transliterira u digitalni kod. Jer, njezinim riječima, “promatračima nisu razumljivi ni akadski jezik ni digitalni kod, premda su oba utjecala na ljudsku svijest oblikujući način na koji određena kultura shvaća žene i omogućuje nasilje nad njima.”

Izložbu je moguće razgledati do 20. 5. radnim danom od 11.00 – 19.00 a subotom 11.00 – 14.00. Adresa Galerije: Kaptol 26, Zagreb.