September 2023

Radionica (samo)arhiviranja fotografske ostavštine

Tijekom svog umjetničkog rada, mnoge autorice nisu naišle na interes institucija koje bi na adekvatan način skrbile o njihovim ostavštinama. Kad je stvaralačko nasljeđe fotografkinja u pitanju, na njihova djela naići ćemo na raznim mjestima; mali dio je prilikom održavanja izložbi poklonjen muzejima i galerijama, ili pak lokalnim foto savezima ukoliko su djelovale u sklopu njih. Većina toga prepuštena je na brigu samim umjetnicama i njihovim obiteljima, pri čemu nerijetko