Izlaganje Stelle Fatović-Ferenčić i Martina Kuhara na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji u Pragu

U četvrtak 25. i petak 26. studenog 2021. održava se konferencija pod nazivom Photo Albums’ Twisted Meanings: Between Nostalgia and Trauma u Pragu, Češka. Organizatori konferencije su Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences i DOX – Centre for Contemporary Art. Konferencija će se održati u hibridnom formatu. Jedan od glavnih ciljeva konferencije je raspraviti i podvući opskurne, zaboravljene albume koji reflektiraju traumatska ili zanemarena poglavlja iz

Otvorena izložba “Vidjeti drukčije” u Zadru

U četvrtak, 4. studenog 2021 u Edukativnoj dvorani Kneževe palače otvorena je izložba fotografija VIDJETI DRUKČIJE? Žene i fotografija u Hrvatskoj između 1950-ih i 1970-ih kustosice dr. sc. Sandre Križić Roban. Prvu polovicu 20. stoljeća u području fotografije u Hrvatskoj obilježile su malobrojne žene, no potrebna su dodatna istraživanja da bi se o tom vremenu relevantno zaključilo. Nakon Drugog svjetskog rata situacija se mijenja, ponajprije zahvaljujući osnutku Odjela za fotografiju pri Školi

Izlaganje u sklopu 17. Dana Cvita Fiskovića

Na znanstvenom skupu 17. Dana Cvita Fiskovića, posvećenom temi “Žene u/o umjetnosti”, Sandra Križić Roban izložila je istraživanje “Ženska sekcija Foto kluba Zagreb – prilog poznavanju ženske fotografije u Hrvatskoj između 1950-ih i 1970-ih”. Iznesena su nova zapažanja o temi, uz osobit osvrt na način kako se o izložbama Ženske sekcije pisalo u dnevnom i stručnom tisku. Uz ostalo, bilo je riječi o političkom diskursu unutar kojeg su se održavale

Otvorenje izložbe “Točka sastajanja: Tošo Dabac / u fokusu – kretanje gradom”

U Muzeju suvremene umjetnosti 4. studenog u 19.00 sati otvara se izložba Točka sastajanja: TOŠO DABAC / u fokusu – kretanje gradom. Izložba je dio manifestacije 13. dana fotografije Arhiva Tošo Dabac i djelatnosti Arhiva Tošo Dabac Muzeja suvremene umjetnosti. U istraživačkom radu izložbe, kao i mentorskom angažmanu koji je bio realiziran u rujnu ove godine, surađivala je dr. sc. Tihana Rubić, a njezina suradnja odvija se kao dio aktivnosti

Sudjelovanje Hrvoja Gržine na međunarodnoj konferenciji Bringing Down the ‘Archive Fever’

Dana 21. listopada Hrvoje Gržina održao je na konferenciji Bringing Down the ‘Archive Fever’ izlaganje pod naslovom „AGEFOTO or: How I Learned About the “Archive Fever” and Started to Love Photography“. Kroz prezentaciju je izložen kratak pregled djelovanja Agencije za fotodokumentaciju i njezin bogati fotoarhiv, uz poseban naglasak na dinamične međuodnose svih njegovih sastavnica (fotografija, kartoteka, knjiga snimanja) iz kojih proizlazi ukupni informacijski potencijal arhiva.  

Predavanje “Gospodarske izložbe i turistička promocija Jugoslavije na Zagrebačkom velesajmu”

Doktorand Ante Orlović održao je  26. listopada 2021. javno online predavanje na temu Gospodarske izložbe i turistička promocija Jugoslavije na Zagrebačkom velesajmu. Kroz bogat fotografski materijal, prezentiran je gospodarsko-ekonomski doprinos Velesajma, od osnutka pa sve do kraja osamdesetih godina, koji se očituje, između ostalog, i u njegovoj ulozi u razvoju jugoslavenskog dizajna te etabliranju ideje i koncepta suvremenog života u tadašnjoj Jugoslaviji. Također, predavanje se bavilo aspektima jugoslavenske političke propagande, koji ukazuju

Fotografija u području povijesti medicine

Svečana akademija u prigodi obilježavanja stote obljetnice Klinike za bolesti uha. grla i nosa i kirurgiju glave i vrata održana je u dvorani Hugo Botteri, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 22. 10. 2021. Tom prilikom Stella Fatović-Ferenčić održala je predavanje o projektu fotomonografije: Vizualna memorija struke – Klinika za bolesti uha, nosa, grla i kirurgiju glave i vrata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u povodu stoljeća njezinog postojanja (1921. – 2021.). 

Usavršavanje doktorandice u Grazu

Od 11. do 20. listopada 2021. godine Lana Lovrenčić, doktorandica na projektu Ekspozicija. Teme i aspekti hrvatske fotografije od 19. stoljeća do danas (HRZZ, IP-2019-04-1772), boravila je na usavršavanju u Cameri Austriji u Grazu. Camera Austria jedna je od ključnih organizacija u razvoju i promociji suvremene fotografije, koja je svojim izdavačkim, izložbenim i edukativnim programom oblikovala europsku i svjetsku fotografsku scenu. Lovrenčić je u okviru programa usavršavanja upoznala arhiv Camere

Održana čitalačka grupa “Vizualna etnografija – o platonskom odnosu fotografije i antropologije”

Na Odjelu za antropologiju i etnologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zadru, održana je čitalačka grupa “Vizualna etnografija – o platonskom odnosu fotografije i antropologije”. Ova je čitalačka grupa zamišljena kao radionica-diskusija o odnosu vizualnih sadržaja (poput fotografije i crteža) i antropologije. Tomu se odnosu pristupa vezano uz istraživačku praksu, „teren“ i etnografiju, ali se odnos razmatra i problemski, s nakanom poticanja rasprave i potencijalne veće primjene vizualnog u suvremenoj etnologiji

Usavršavanje Ane Šverko u Firenci

Dr. sc. Ana Šverko boravila je od 4. do 11. listopada 2021. godine na usavršavanju u Fototeci Kunsthistorisches Instituta u Firenci, organiziranom u sklopu projekta Ekspozicija. Teme i aspekti hrvatske fotografije od 19. stoljeća do danas (HRZZ, IP-2019-04-1772). Fototeka Kunsthistorisches Instituta preko 120 godina prikuplja slike koje prvenstveno dokumentiraju talijansku umjetnost od kasne antike do modernog doba, pri čemu sadrži impresivnu zbirku istraživačkog materijala za povijest umjetnosti južne Hrvatske. Zbirka