Od skice do fotografije – bilježiti prostor

Vestibul Dioklecijanove palače prije početka radova 1956. godine. Fotografija: Jure Mateljan
(Jerko Marasović, Tomislav Marasović ,Branimir Gabričević, Istraživanje i uređenje Peristila Dioklecijanove palače u Splitu 1956.‒1961., ur. Katja Marasović, Split 2014.)

 

Istraživanje Ane Šverko bavit će se specifičnostima i komplementarnosti bilježenja prostora kroz različite medije: od skice do fotografije te analizom fotodokumentacije u cilju detektiranja trajnog, zapamćenog i zaboravljenog u prostoru. Naglasak će biti na putopisnoj fotografiji i postupcima namjernog izostavljanja unutar mapiranja prostora kadrom. Specifični ciljevi ovog istraživanja su valorizacija fotografije u istraživanju povijesti prostora te valorizacija uloge fotografije u formiranju kolektivne memorije o prostoru i formiranju duha mjesta (genius loci). Ovoj liniji dodatno će doprinijeti sveobuhvatna obrada splitskog opusa fotografa Nenada Gattina, u suradnji s Irenom Šimić, s posebnim osvrtom na metodologiju rada Nenada Gattina koja uključuje i istraživanje bilježenja prostora drugim medijima.