Predavanjem Ane Šeparović obilježava se završetak projekta Ekspozicija

U prostorijama Instituta za povijest umjetnosti 31. siječnja u 18.30 održat će se predavanje dr. sc. Ane Šeparović pod naslovom „Nova kćer sunca u kolu muza“ u središtu kulturno-kritičkog diskursa”, kojim će službeno biti okončan projekt Ekspozicija – Teme i aspekti hrvatske fotografije od 19. stoljeća do danas,  financiran sredstvima HRZZ.

U predavanju će se dati pregled kritičkog i historiografskog pisanja o fotografiji od samih početaka u 19. stoljeću sve do druge polovice 20. stoljeća, temeljen na istraživanju opsežnog korpusa članaka o fotografiji objavljenih u jugoslavenskoj, mahom hrvatskoj, periodici (velikim dijelom upravo u časopisima specijaliziranima za fotografiju). Podrobnije će se razmotriti glavni aspekti rane fotografske esejistike koja razmatra fotografiju kao kulturni, društveni ili ideološki fenomen, bavi se pitanjem prirode fotografije kao umjetnosti odnosno tehnologije, kao i uspostavljanjem hijerarhije vrijednosti fotografskih žanrova, pritom se uklapajući u trendove na europskoj i svjetskoj fotografskoj sceni. Donijet će se glavna tematska čvorišta fotografske kritike u užem smislu, koju u počecima karakterizira rudimentarna razina i manjkava argumentacija, najvećim dijelom bez kritičkog potencijala, a nešto kasnije i naglašena ideološko-propagandna sastavnica. Međutim, unatoč svim manjkavostima, upravo će te rasprave postaviti temelj i okvir razvoju suvremenog fotografskog diskursa.

Dr. sc. Ana Šeparović je znanstvena suradnica i leksikografkinja u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža.