Sudjelovanje Hrvoja Gržine na međunarodnoj konferenciji Bringing Down the ‘Archive Fever’

Dana 21. listopada Hrvoje Gržina održao je na konferenciji Bringing Down the ‘Archive Fever’ izlaganje pod naslovom „AGEFOTO or: How I Learned About the “Archive Fever” and Started to Love Photography“. Kroz prezentaciju je izložen kratak pregled djelovanja Agencije za fotodokumentaciju i njezin bogati fotoarhiv, uz poseban naglasak na dinamične međuodnose svih njegovih sastavnica (fotografija, kartoteka, knjiga snimanja) iz kojih proizlazi ukupni informacijski potencijal arhiva.