Fotografija u području povijesti medicine

Svečana akademija u prigodi obilježavanja stote obljetnice Klinike za bolesti uha. grla i nosa i kirurgiju glave i vrata održana je u dvorani Hugo Botteri, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 22. 10. 2021. Tom prilikom Stella Fatović-Ferenčić održala je predavanje o projektu fotomonografije: Vizualna memorija struke – Klinika za bolesti uha, nosa, grla i kirurgiju glave i vrata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u povodu stoljeća njezinog postojanja (1921. – 2021.).  Ova je fotomonografija predstavljena 4. 10. 2021. u Preporodnoj dvorani Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Opatička 18.

 

Dio fotografskog materijala uvrštenog u fotomonografiju prikazan je i na izložbi U vremenskom pomaku: Otorinolaringološka klinika Medicinskog fakulteta u Zagrebu od analognog do digitalnog doba. Autori izložbe:  Silvija Brkić Midžić,  Stella Fatović – Ferenčić i Drago Prgomet. Izložba je otvorena 27. 9. 2021. u dvorani Hugo Botteri KBC Zagreb.