Fotografiija – praksa i medij dokumentiranja i kulturno-analitičkog promišljanja

ISTRAŽIVAČKI PROJEKT 6. PAZI ŠTO JEDEŠ LABORATORIJ, 4. – 8. travnja 2022., Sveučilište u Zadru

STUDENTSKE MENZE: ISKUSTVA, SJEĆANJA, POGLEDI I MOGUĆNOSTI

Pazi što jedeš Laboratorij (PŠJ LAB) projekt je koji okuplja studente/ice etnologije i kulturne antropologije sa Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Zadru, provodi terenska istraživanja na temu tradicijske i suvremene prehrane te potiče pristupe, tehnike i metode vizualne etnografije.

Projekt se odvija šestu godinu zaredom, ove godine u Zadru i s temom organiziranih oblika prehrane, s naglaskom na studentskoj prehrani te na fotografiji kao praksi i mediju dokumentiranja i kulturno-analitičkog promišljanja.
Studentska prehrana, kao i mjesta na kojima se prehrana odvija (studentske kantine, menze), etnološki i kulturnoantropološki su relevantna mjesta istraživanja urbane, studentske svakodnevice. Sjecišta su susreta, vrijednosti, očekivanja, navika, rutina, izbora i taktika. Na ovim kompleksnim mikroiskustvima (prehrane), studentima bliskoj temi i istraživanoj skupini, temeljit će se ovogodišnji program PŠJ LAB-a. Terensko istraživanje (intervjui, promatranje, sudjelovanje, bilježenje, fotografiranje) kombinirat će se s teorijsko-radioničkim dijelom (o raznim oblicima organizirane prehrane (radnički restorani, humanitarne kuhinje, pučke kuhinje i dr.); o antropologiji hrane; o etnografskoj, umjetničkoj i dokumentarističkoj fotografiji; o umjetničko-dokumentarističkom pogledu na temu prehrane i tehnikama video-snimanja i fotografiranja).

U organizaciji i realizaciji programa sudjeluje dr. sc. Tihana Rubić, izv. prof. (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju) kao članica HRZZ projekta Ekspozicija – Teme i aspekti hrvatske fotografije od 19. stoljeća do danas (IP-2019-04-1772).